turklehceleri.org

görnetin

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

görnetin

[görnötüýn], hal. Göz-görtele, aç- açan, mese-mälim, görnüp duran, mesaňa. Türkmen bedewiniň ynsanyň ganatydygyny, türkmeni özge halklardan görnetin tapawutlandyryp duran aýratyn baýlygydygyny subut etmeýärmi?! (“Türkmenistan”).


Son arananlar: