turklehceleri.org

göndermek

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

göndermek

[Köken: Anlam kayması] Yollamak, Yönetmek, Yobarmak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

göndermek

ф. юллау, күндерү

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

göndermek

Türkiye Türkçesi: göndermek
Azerbaycan Türkçesi: göndärmäk
Başkurt Türkçesi: yumalav riⱬalativ kündiriv
Kazak Türkçesi: jiberüv joldav
Kırgız Türkçesi: yübàrmàḳ cönätmàk yöllämàḳ
Özbek Türkçesi: kündiri yumalav rizalatu
Tatar Türkçesi: göndermek ḯbermek uğratmak
Türkmen Türkçesi: ävätmäk yollimak
Uygur Türkçesi: posılat' otpravl'at'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

göndermek

[gönnörmök], işl.1. Bir ýumuş, tabşyryk bilen bir ýere ugratmak, ibermek; bir zady ýollamak, ugratmak. Gözel patyşa bize nama gönderdi, Şa ordasyna bar, Jygaly ogly (“Görogly”). 2. göç.m. Başa çekmek, hemmesini bir bada içmek, jyňkytmak. Ol giň eýwanda, haly düşegiň üstünde aýbogdaşyny gurup, häli-şindi gök çaýy dynuwsyz gönderýärdi (B. Kerbabaýew).


Son arananlar: