turklehceleri.org

göňel

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

göňel

[göňöl], syp. Isleýän zadynyň ýoklugyndan kösenýän, haýsydyr bir zada zar. Ol bir döwümjik çörek diýip tamşanýan çagalary, gök zada gözi göňel bolan adamlary indi görmeli däldi (Ý. Mämmediýew).


Son arananlar: