turklehceleri.org

formal

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

formal

sif.
1. Rəsmi, qanuni formaya uyğun olan. Formal sübut. Formal təsir.
2. Yalnız forma (zahir) üçün olan, işin həqiqi vəziyyəti ilə hesablaşmayan, rəsmiyyətçilik xatirinə olan. Canlı iş olduğu üçün buna qətiyyən formal (z.) yanaşmaq olmaz.
3. dilç. Formaya aid olan (bax. forma 7-ci mənada). Sözün formal mənası (sözün qrammatik mənası). ‣ Formal məntiq – təfəkkürün elementar qanun və formaları haqqında elm.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

formal

I. şəkli
{şekli}

II. zahiri, xarici
{zahiri, harici}

III. rəsmi
{resmi}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

formal

şeklî

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

formal /flˈəʊ/

1. resmi, usule uygun
2. biçimsel, şekli
3. tuvalet, gece elbisesi. formal analogy (man) biçimsel karşılaştırma. formal call resmi ziyaret. formal garden geometrik şekillere göre düzenlenmiş şişek bahçesi. formal logic (man) yapısal mantık
4. genel mantık. formally resmi olarak, usulen, resmen.

İngilizce—Türkçe Sözlük (Anonim)

formal

resmi
biçimsel

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

formal

(Russian) formal.


Son arananlar: