turklehceleri.org

faiz

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

faiz

[Köken: Arapça] Üsteme, Üstek, Göterim, Göterme

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

faiz

и. (капиталдан) процент; табыш □ faiz yürütmek процентын исәпләп чыгару

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

faiz

is. [ər.]
1. Hər hansı ədədin tam (vahid) kimi götürülən yüzdə biri (% işarəsi ilə göstərilir). Sadə faiz düsturu. – [Bəhlul:] Nənəmin gözündə onca faiz işıq vardı. B.Bayramov.
2. Kapitalın hər yüz manatından əldə edilən gəlir.
3. Borc verilən puldan istifadə etdiyi üçün borcludan (kreditordan) alınan haqq. [Hacı Vəli] yüksək faiz alar və girovsuz da pul borc verməzdi. Çəmənzəminli. Hacı Kərim hər zaman alış-verişini nağd elər, faizini də verəcəyi puldan çıxardı. S.Hüseyn.
4. Dövriyyədən, gəlirdən asılı olaraq hesablanan muzd. Faiz dərəcəsinin həddi.
5. Məhsulun kəmiyyətinə görə faiz almaq. ‣ Yüz faiz – tamamilə, bütünlüklə. Planı yüz faiz yerinə yetirmək. – [Fərman dedi:] Normanı yüz faiz yerinə yetirmək hər kəsin borcudur. Ə.Sadıq.


Son arananlar: