turklehceleri.org

etimologiya

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

etimologiya

[yun. etymon – həqiqət və logos – elm] dilç.
1. Dilçiliyin, sözlərin qohumluq əlaqələri və mənşəyindən bəhs edən şöbəsi.
2. Sözün mənşəyi və onun eyni dildə, yaxud başqa dillərdəki sözlərlə qohumluq münasibəti. Sözün etimologiyası yaxşı məlum deyil. ‣ Xalq etimologiyası dilç. – başqa dildən keçmə sözün ana dilinin səs qanunlarına uyğunlaşdırılıb işlənməsi.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

etimologiya

(Russian) etymology.


Son arananlar: