turklehceleri.org

etikmek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

etikmek

işl.Özüni tutup başlamak, daýanmak Gaýyn enesi gelnine: “Suw ýaly çagaňy öýden çykaryjy bolmagyn, etigip, gözi gara düşýänçä kän bir gezdirmäweri” diýdi.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

etikmek

(çocük) yetişmek, tombullaşmak, büyümek. I, 192


Son arananlar: