turklehceleri.org

etük

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

etük

pabuç, edik, I, 68, 218, 395; II, 49, 315; III, 97, 242, 426, 430 bkz> etik § büküm

; kadın ayakkabısı· I, 395


Son arananlar: