turklehceleri.org

esrük

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

esrük

sarhoş· I, 105, 194; II, 213, 289; III, 281 bkz> esgürük


Son arananlar: