turklehceleri.org

ertmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ertmek

geçmek-III, 233, 425, 427


Son arananlar: