turklehceleri.org

erentüz

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

Erentüz

Terazi yıldızı; Müşteri yıldızı· I, 76; III, 40 bkz> Karakuş, Karakuş yulduz


Son arananlar: