turklehceleri.org

emirlik

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

emirlik

и. әмирлек

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

emirlik

[emi:rlik], at. 1. Käbir musulman ýurtlary, emiriň baştutanlyk edýän döwleti. Birleşen Arap emirlikleri. Buhara emirligi. 2. Emiriň wezipesi, käri.


Son arananlar: