turklehceleri.org

elektronika

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

elektronika

[yun.] Fizikanın, qazlarda, boşluqlarda, bərk cisimlərdə elektron proseslərini tədqiq edən şöbəsi. // Elm və texnikanın müxtəlif qurğularda və s.-də elektron və yarımkeçirici cihazlardan istifadə nəzəriyyə və üsullarında öyrənən sahəsi.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

elektronika

(Russian) electronics.


Son arananlar: