turklehceleri.org

eləmək

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

eləmək

“Etmək” felinin üslubi variantı. Məclisi alud elər; Zülflərinin hər burması. Molla Cümə. Elə, Heyran, bu şükri nə qədər ömrün var. Heyran xanım. ...Atam heç şəhərli də deyil idi ki, bəylərə bazarlıq eləyəeləyə (z.) axırda bir yalançıq bəylik qazana idi. C.Məmmədquluzadə.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

eləmək

etmek


Son arananlar: