turklehceleri.org

ekdi

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

ekdi

syp. Eldeki edilen, ele öwrenişdirilen, adamlaryň elinde bolmaga endik etdirilen. Ekdi keýik.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

ekdi

sığır, koyun gibi hayvanların kesildiği yer, mezbaha· I, 125


Son arananlar: