turklehceleri.org

edgermek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

edgermek

iyi görmek, iyi bulmak, kulak asmak, dinlemek; düzeltmek, onatlamak· I, 227, 237; II, 29


Son arananlar: