turklehceleri.org

edep

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

edep

-bi и. әдәп □ edep etmek оялу, тартыну

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

edep

Türkiye Türkçesi: edep
Azerbaycan Türkçesi: ädàb
Başkurt Türkçesi: äⱬäp
Kazak Türkçesi: ädep
Kırgız Türkçesi: adeptülük
Özbek Türkçesi: àdàb ädäb
Tatar Türkçesi: ädäp
Türkmen Türkçesi: edep
Uygur Türkçesi: ädäp
Rusça: vejlivost' uçtivost'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

edep

at. Edep-ekram, terbiýe, tertip-düzgün. Ogul edebi bilen arzyly, gyz – gylygy bilen (Nakyl).
 ‣Edep agajy köne mekdebiň bir burçunda goýulýan agaç ýa-da çybyk (sapak wagty daş çykmak isleýän talyp molladan rugsat almak üçin şol agajy eline alýar). Edep bermek terbiýelemek. Edep görmek terbiýelenmek, terbiýe almak.

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

edep

a. Edep. Ediwini yédi – Tenbih edildi. Ediwini berdim – Cezalandırdım.


Son arananlar: