turklehceleri.org

eýerlemek

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

eýerlemek

işl. Atyň üstüne eýer salmak. Ýigitler atlary çyplak-çyplak eýerläp atlandylar (“Görogly”).
 ‣ Eýerläp münmek birine iş etdirmeli bolanda, ýumuş buýranda we ş.m. ýagdaýda sypdyrmazlyk, ganalga bermezlik, halys etmek.


Son arananlar: