turklehceleri.org

dutar

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

dutar

[du:ta:r], at. Tut agajyndan köwlüp, ýarym kädi görnüşli ýasalýan, uzyn saply, iki kirişli türkmen halk saz guraly, tamdyra. Bagşy dutaryň kirşine kakdy- da, çalyp başlady (“Edebiýat we sungat”).

Uygurca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kurban, 2016)

dutar

f. Tambur gibi bir çalgı aleti.


Son arananlar: