turklehceleri.org

durum

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

durum

[Köken: Yerel] Yağday, Durum

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

durum

и. әхвәл, хәл; вәзгыять (мәсьәләнең һ. б.) ничек торуы; ничеклек

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

durum

1. Hal, Kondisyon, Vaziyet

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

durum

Türkiye Türkçesi: durum
Azerbaycan Türkçesi: durum
Başkurt Türkçesi: toroş ⱨäl-äⱨväl kiliş
Kazak Türkçesi: kal küyjağday
Kırgız Türkçesi: cağday al-akıbal
Özbek Türkçesi: ähvàl väziyät
Tatar Türkçesi: torış ⱨäl-äⱨväl kiliş
Türkmen Türkçesi: durum yağday
Uygur Türkçesi: turum cağday ähval
Rusça: polojeniye sostoyaniye obstanóvka

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

durum

I. is.
1. Davam, dözüm, tab, səbat. Amma [Həmzə] zarıyırdısa da, deyəsən, yalvarmaq fikrində deyildi və onun belə durumu Veysi özündən çıxarırdı. Ə.Əbülhəsən. // Güc, qüvvət. Heç olmasa, bir-iki tikə yeyərəm, evə çatana qədər ürəyimdə durum olar. “M.N.lətif.” // Davamlılıq, möhkəmlik, doyumluluq, qidalılıq.
2. Dayanacaq, duracaq yer.

II. is. Çox bərk narın torpaq, qum. Bir azdan sonra durumla dolu bir vedrə çəkdilər və vedrəni yenə quyuya salladılar. C.Cabbarlı.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

durum

I. davam, dözüm, tab, səbat
{dayanık, metanet, güç, sebat}

II. davamlılıq, möhkəmlik, qidalılıq
{devamlılık, sağlamlık, güçlülük}

III. torpaq, qum
{toprak, kum}

IV. dayanacaq, duracaq
{dayanak, duraç}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

durum

durum

İngilizce—Türkçe Sözlük (FreeDict, 2017)

durum /dɹˈat/

1. unundan makarna yapılan bir cins buğday (bot.) Triticum durum.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

durum

at. 1. Bir zadyň berklik derejesi, ömri, durk. Şu atlazyň durumy bolmaýar. 2. göç.m. Çydam, dözüm, gaýrat. Kim onuň öňünde durum edip biljek? (G. Kulyýew).


Son arananlar: