turklehceleri.org

doz

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

doz

[Köken: Fransızca] Ölçek, Ölçem

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

doz

и. доза

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

doz

Türkiye Türkçesi: doz
Azerbaycan Türkçesi: doza däräcä miģdar
Başkurt Türkçesi: ülsäm doza
Kazak Türkçesi: mölşer
Kırgız Türkçesi: ölçöm çenem
Özbek Türkçesi: mıḳdàr ölçäm
Tatar Türkçesi: ülçäm doza
Türkmen Türkçesi: dozaölçeğ
Uygur Türkçesi: doza ölçäm miḳdar
Rusça: dóza


Son arananlar: