turklehceleri.org

dommal

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

dommal

[dommol], at, deňizç. 1. Köplenç, kenar ýakasynda balyk tutmak, uzak bolmadyk ara ýük daşamak, adam gatnatmak üçin ulanylýan ýelkenli gaýygyň bir görnüşi. 2. Kenara aşmak üçin nawyň yzyna tirkelýän ýelkensiz, diňe çap bilen küreklenip sürülýän kiçeňräk gaýyk. Dynç alyş günleri dom- maldan, taýmyldan, ýel berlip çişirilen gaýyklardan ýaňa giň aýlagyň ýüzi petir bezelene dönýär (“Edebiýat we sungat”).


Son arananlar: