turklehceleri.org

dogmak

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

dogmak

[doğmok], işl. 1. Görünmek, peýda bolmak, çykmak (Gün, Aý we ş.m.). Aý dogsa, älem görer (Nakyl). 2. Dünýä inmek, eneden bolmak, nesil döremek. Enebaý eje bu goh-galmaga oýanyp, ýorganlarynyň üstünde oýaly-ukuly gözlerini owkalap oturan Aba bilen Ýusupberdä: – Balalam, ogul jigiňiz boldy – diýip, lak atdy-da, täze dogan çaganyň sesi çasly çykýan tama tarap döndi (Gurbanguly Berdimuhamedow, Alem içre at gezer, 10 s.). Şahyram il ýaly ýalaňaç dogýar (K. Gurbannepesow). Ondan dogan at saňa iru-giç peýda berer (“Görogly”).


Son arananlar: