turklehceleri.org

diwana

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

diwana

[di:wa:na], 1. at, taryh. Gapy-gapy aýlanyp doga okap ýören. Şol ýerde bar idi iki diwana, "Durma, oglan, onda bargyl" diýdiler (Magtymguly). 2. syp. Aşyk, akylyndan azaşan, däli, telbe. Jemalyn görenler boldy diwana, Aga jan, Arabyň gyzyn bereýin (“Görogly”). Däli men, diwana men, ýar, isteýir köňlüm şony (Balgyzyl).


Son arananlar: