turklehceleri.org

dialektika

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

dialektika

[yun.]
1. fəls. Təbiət, cəmiyyət və təfəkkürün hərəkət, dəyişmə, təzələnmə və inkişafının ümumi qanunlarından bəhs edən elm. Materialist dialektika.
2. fəls. Bir şeyin hərəkət və inkişaf prosesi. Hadisələrin dialektikası. Tarixin dialektikası.
3. köhn. Mübahisə aparmaq məharəti, qarşı tərəfin mühakimələrində ziddiyyət tapmaq, mübahisədə məntiqi dəlillər gətirə bilmək bacarığı. Mübahisə zamanı [Rudin] öz rəqibinə danışmağa az fürsət verər və onu öz sürətli və coşqun dialektikası ilə məğlub edərdi. Turgenevdən.

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

dialektika

(Russian) dialectics.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

dialektika

r. diyalektik (bir nevi felsefî muhakeme usulü).


Son arananlar: