turklehceleri.org

depo

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

depo

[Köken: Fransızca] Koyma

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

depo

и. депо (нәрсәне дә булса саклау урыны); su deposu су саклагыч

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

depo

Türkiye Türkçesi: depo
Azerbaycan Türkçesi: depo anbar
Başkurt Türkçesi: sklad ambar oⱬon kilät
Kazak Türkçesi: kamba koyma
Kırgız Türkçesi: kampa ambarkana
Özbek Türkçesi: àmbàr
Tatar Türkçesi: sklad ambar ozın kilät
Türkmen Türkçesi: sklad ammar
Uygur Türkçesi: ambar sklad
Rusça: ⱨranilişçe ambar sklad

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

depo

[fr.]
1. Vaqon və lokomotivlərin dayanması və təmiri üçün xüsusi yer, emalatxana. Dəmiryol deposunda da işi buraxıb tətilə başladılar. M.S.Ordubadi. [Qəhrəmani] ..depoda parovozların təmir ustası vəzifəsində çalışırdı. M.İbrahimov.
2. is. fiziol. Canlı orqanizmdə qan saxlayan üzvlər (qalaq, qara ciyər, dəri). Qan deposu.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

depo

depo

Özbekçe—İngilizce Sözlük (Dirks, 2005)

depo

(Russian) depot, station. o't o'chirish ~si fire station.

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

depo

r. depo, ahbar.

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

depo

[depo:], at. Demir ýol lokomotiwleriniň, wagonlaryň, tramwaýlaryň durmagy we gündelik bejeriş işleri üçin ýörite abzallaşdyrylan jaý.


Son arananlar: