turklehceleri.org

degna

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

degna

[değna:]: degnasyna degmek janyna degmek, örän gaty ynjytmak, soňky derejä ýetýänçä gaharyny getirmek.


Son arananlar: