turklehceleri.org

dərmə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

dərmə

1. “Dərmək”dən f.is.
2. sif. Dərilmiş, bir-bir toplanmış. Dərmə meyvə. Dərmə tut.
3. sif. Naxışlı. Dərmə kilim. Dərmə cecim. Dərmə corab. dərmə-dərmə sif. Naxışlı, bəzəkli. Dağ, təpə dərmə-dərmə; Xalların dərmə-dərmə; Yetişməmiş nar gördüm; Çağırır dərmə, dərmə. (Bayatı).

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

dərmə

qoparma, toplama, yığma
{koparma, toplama, yığma}


Son arananlar: