turklehceleri.org

düstur

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

düstur

Türkiye Türkçesi: düstur
Azerbaycan Türkçesi: gayda
Başkurt Türkçesi: norma kağisä
Kazak Türkçesi: dästür kağıyda
Kırgız Türkçesi: kãda salt
Özbek Türkçesi: dästür ḳàidä
Tatar Türkçesi: norma kağıydä
Türkmen Türkçesi: dessûr kãda
Uygur Türkçesi: dästür
Rusça: nórma pravilo

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

düstur

is. [ər.]
1. Qanun, qayda, əsas, üsul. Həmən bu düsturu öyrənib də sən; Ər oğlu ər kimi tab et bəlaya. S.Vurğun. Bəs xalqla yazıçı arasında mənəvi rabitə necə yaranır? Bu barədə düstur vermək çətindir. M.İbrahimov.
2. Hər cür kəmiyyətlərin, tərkiblərin, ünsürlərin və s.-nin məcmusunun (rəqəmlərlə, hərflərlə, xüsusi işarələrlə) şərti ifadəsi; formul. Riyazi düstur. Həndəsi düstur.


Son arananlar: