turklehceleri.org

coşma

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

coşma

I. qızışma, əsəbiləşmə, hirslənmə
{kızışma, asabileşme, hırslanma}

II. dalgalanma, ləpələnmə
{dalgalanma, çalkalanma}

III. guruldama, vıyıldama
{gürüldeme, çırpınma}


Son arananlar: