turklehceleri.org

cərgə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

cərgə

bax sıra. Qadın üzünü çevirərək: – Geridə qalma, nizamı pozma, cərgəni düzəlt, – deyə, uca səslə komanda etdi. S.S.Axundov. Yolun hər iki tərəfi bir neçə cərgə ağaclıq idi. M.Rzaquluzadə.

Azerbaycan Türkçesinin Sinonimler Sözlüğü (Çakıroğlu, 2013)

cərgə

sıra, düzgü, səf, qatar
{sıra, dizi, saf, katar}

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

cərgə

dizi


Son arananlar: