turklehceleri.org

butımak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

butımak

budamak· III, 337


Son arananlar: