turklehceleri.org

burunduk

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

burunduk

burunluk, at geminin bir parçası.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

burunduk

/ular, buruna geçirilen yular, burunduruk,I, 501; II, 16 buru ıîg ok atımı yer· llt, 370


Son arananlar: