turklehceleri.org

bulamak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

bulamak

ф. 1) болгату, кушып аралаштыру, кушып туглау; 2) керләтү; былчырату

Arı Duru Türkçe – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Kuleli)

bulamak

1. Çırpmak (yumurta vb...)

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

bulamak

Türkiye Türkçesi: bulamak
Azerbaycan Türkçesi: bulamag
Başkurt Türkçesi: bısratıv boⱬov
Kazak Türkçesi: bulğav bılğav
Kırgız Türkçesi: bulğō
Özbek Türkçesi: bulğamàḳ
Tatar Türkçesi: pıçratu şakşılau taplandıru
Türkmen Türkçesi: bulamak hapalamak
Uygur Türkçesi: bulğimak
Rusça: paçkat' marat'

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

bulamak

[bulomok] I, işl. 1. Suwuk ýa-da goýy nahary we ş.m. garmak, garyşdyrmak. 2. Hapa etmek, hapalamak. Çagalar ellerini palçyga bulapdyrlar. 3. göç.m. Agzalalyk döretmek, bulagaýlyk etmek. Ol nejis, adamlary bulady. 4. ser. Bulaýlamak.


BULAMAK [bulomok] II, at. Ýaga un jazlanyp bişirilýän goýy nahar, ýegesi. Eý möjek, sen bir suwujak bulamak içip, birnäçe sapar ýapy ýokaryk ylgasaň, içiňdäki bela gaçar (“Türkmen halk ertekileri”).

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

bulamak

pişirmek·III, 270


Son arananlar: