turklehceleri.org

bulaşmak

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

bulaşmak

[Köken: Anlam genişlemesi] (Kir): Bulanmak, Kirlenmek, (Hastalık, mikrop): Yukmak

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

bulaşmak

и. 1) пычрану; 2) чир йогу, йогыш; 3) күч. бәйләнчекләнү; 4) күч. очраклы рәвештә бер эшкә катышу

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

bulaşmak

Türkiye Türkçesi: bulaşmak
Azerbaycan Türkçesi: bulaşmag
Başkurt Türkçesi: bısranıv bısrav
Kazak Türkçesi: kirlenüv
Kırgız Türkçesi: kirdṻ bulğanū
Özbek Türkçesi: bulğanmàk iflàslänmàḳ
Tatar Türkçesi: pıçranu karalu kirlänü
Türkmen Türkçesi: hapalanmak bulaşmak
Uygur Türkçesi: kirlänmäk bulğanmak
Rusça: paçkat's'a gr'aznit's'a

Türkmencenin Açıklamalı Sözlüğü (Kyýasowa, 2016)

bulaşmak

[buloşmok], işl. 1. Çyrşalmak. Toýuň toýa ulaşsyn, Eliň ýaga bulaşsyn (Arzuw-dileg). 2. Hapa degmek, hapalanmak. Çaganyň üsti-başy guma bulaşypdyr. 3. Bulam-bujar bolmak, garym-gatym bolmak. Onuň nogta ýaly gara saçlary bulaşypdy. 4. Ýalňyşlyga, şowsuzlyga sezewar bolmak. Eger ol basym gelmese, işleriň bulaşmagy mümkin. 5. Dumanlap durmak (göz hakynda). 6. Asuda ýagdaýda bolmazlyk. üýtgäp durmak, dürli hili öwüsmek, erbetleşmek. Bu ýönekeý bir ýel däl-de, howanyň bulaşmagynyň alamaty (B. Kerbabaýew). 7. göç.m. Agzalalyk döremek, närazylyk ýüze çykmak, aragatnaşyk, dostluk bozulmak. Bularyň arasy bütinleý bulaşdy. 8. göç.m. Düşnüksiz bolmak, düşünmesi kyn bolmak. Bu sapar ýagdaý şeýle bulaşypdy.


Son arananlar: