turklehceleri.org

buşmak

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

buşmak

sıkılmak, can sıkılmak, usanmak· I, 373; II, 12, 145; III, 262 bkz> pu şmak


Son arananlar: