turklehceleri.org

broşür

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

broşür

[Köken: Fransızca] Kitapça, Kitapçık

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

broşür

и. брошюра, кечерәк китап

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

broşür

Türkiye Türkçesi: broşür
Azerbaycan Türkçesi: broşür kitapça
Başkurt Türkçesi: broşüra (kiskäy kitap)
Kazak Türkçesi: kitapşa
Kırgız Türkçesi: kitepçe broşyura
Özbek Türkçesi: kitàbçä risàlä
Tatar Türkçesi: broşüra (kiçinä kitap)
Türkmen Türkçesi: broşyura kitãpça
Uygur Türkçesi: broşyura kitapçä risalä
Rusça: broşüra

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

broşür

broşür


Son arananlar: