turklehceleri.org

borık

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

borık

huy, gidiş· I, 378 bkz> yorık, yoruk


Son arananlar: