turklehceleri.org

bitig

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

bitig

yazma, yazı, bkz> bitik


Son arananlar: