turklehceleri.org

bismillah

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

bismillah

Türkiye Türkçesi: bismillah
Azerbaycan Türkçesi: bismillah
Başkurt Türkçesi: bismilla(h)
Kazak Türkçesi: bismillä
Kırgız Türkçesi: bismilla bismilda
Özbek Türkçesi: bismillà(h)
Tatar Türkçesi: bismilla(h)
Türkmen Türkçesi: bismillã
Uygur Türkçesi: bismilla
Rusça: bismillah (rellgioznaya fórmula)

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

bismillah

[ər.]
1. Əsil mənası “Allahın adı ilə” olub, dindar müsəlmanların bir işə başlarkən dua kimi işlətdikləri söz. [Məsmə] bismillah deyib ayaq basmaq istəyirdi, yadına düşdü ki, indi Tahirzadə evdə olmaz. Mir Cəlal. // Yeməyə dəvət. [Məmməd bəy:] – Uşaqlar, bismillah! – dedi, əlini süfrəyə uzatdı, qonaqlar da yeməyə başladılar. Çəmənzəminli. Gözlərini dolmadan çəkməmiş Məşədi Heydər daha tab gətirə bilməyib “bismillah” deyə yeməyə təklif etdi... B.Talıblı.
2. məc. dan. Buyur, başla, elə, et mənasında. [Salman:] Qardaş, indi ixtiyar sahibisən, əgər məni öldürmək fikrindən daşınmayıbsan isə, bismillah, sözüm yoxdur. Ə.Haqverdiyev.
3. dan. Təəccüb bildirən nida kimi işlənir. Bismillah, belə də böhtan olar.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

bismillah

besmele, bismillah


Son arananlar: