turklehceleri.org

birikmə

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

birikmə

“Birikmək”dən f.is. Yavaşyavaş yığılma, toplanma.


Son arananlar: