turklehceleri.org

bildik

Türkiye Türkçesi – Arı Duru Türkçe Sözlüğü (Kuleli, 2013)

bildik

[Köken: Yerel] Tanış

Türkiye Türkçesi – Tatarca Sözlük (Ganiyev, 1998)

bildik

и. 1) белгән нәрсә, белдек; 2) белеш, таныш

Karşılaştırmalı Türk Lehçeleri Sözlüğü (Ercilasun, 1991)

bildik

Türkiye Türkçesi: bildik
Azerbaycan Türkçesi: tanış bäläd
Başkurt Türkçesi: tanış(ım) bilgän (kişi)
Kazak Türkçesi: tanıs
Kırgız Türkçesi: tãnış
Özbek Türkçesi: täniş
Tatar Türkçesi: tanış(ım) bilgän (kişi)
Türkmen Türkçesi: tanış
Uygur Türkçesi: tonuş
Rusça: znakómıy


Son arananlar: