turklehceleri.org

berü

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

berü

beri, tarafına. I, 35, 219; II, 55, 259; III, 65, 212, 245


Son arananlar: