turklehceleri.org

belləmək

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

belləmək

f. Bel ilə qazımaq (torpağı). Payızda bağı belləmək xeyirlidir.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

belləmək

çapalamak


Son arananlar: