turklehceleri.org

belgürmek

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

belgürmek

meydana çıkmak, belirnnek, açığa çıkmak· 1. 387;II, 172


Son arananlar: