turklehceleri.org

begsik

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

begsik

bey gibı, beye benzer,III, 128


Son arananlar: