turklehceleri.org

bedük

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

bedük

büyük· I, 94 bkz> bedük

büyük,I, 93, 360, 385, 499. 500 bkz>bedük


Son arananlar: