turklehceleri.org

bavər

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

bavər

[fars.]: bavər etmək (qılmaq) – inanmaq. Məcnun ilə Leylini bərabər; Gər kim deyir isə, qılma bavər. Füzuli. Gürcüstanda onun [qızın] nəqlinə bavər etməyib belə fərz edirdilər ki, guya o qaçıbdır və istəyirdilər ki, onu geri qaytarsınlar. M.F.Axundzadə. Evi yandı yalançının, – derlər; Ona bir kimsə etmədi bavər. M.Ə.Sabir. Ağanın xüsusi məvacibxor agentləri hər yeri dolanıb, belə xəbəri buraxırdılar və avam xalq da bu agentlərin sözlərinə bavər edirdilər. Ə.Haqverdiyev.


Son arananlar: