turklehceleri.org

basınmak

Karaçay-Malkarca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Nevruz, 1991)

basınmak

üşüşmek, kümelenmek, toplanmak, kalabalıklaşmak, toplaşmak. başıma basınıp turmağız: başıma üşüşüp durmayınız, közbavçunu tögeregine basındıla: sihirbazın çevresine toplaştılar, bula nek basınñandıla: bunlar neye toplanmışlar, eşikni allına basınmağız: kapının önüne yığılmayınız, çibinle balğa basınñança (d): sinekler bala üşüşmüş gibi, koyla tegenege basındıla: koyunlar yalağa üşüştüler.

Dîvânü Lugâti’t-Türk Dizini (TDK)

basınmak

zayıf görmek; basmak; kahretmek, II, 116, 142, 165


Son arananlar: