turklehceleri.org

bardaş

Azerbaycan Türkçesinin Açıklamalı Sözlüğü (Orucovun, 2006)

bardaş

:bardaş qurmaq, bardaş qurub oturmaq – dizlərini qatlayıb baldırlarını bir-birinə keçirərək oturmaq. Otaqda tək qalan xan bir neçə dəfə qalxıb oturdu, bardaş qurdu, rahat olmayıb dizi üstə əyləşdi. Çəmənzəminli. Şamil, Əhməd kişinin daxmasına girəndə bardaş qurub oturmuş ev yiyəsi onu gülər üzlə qarşıladı. M.Hüseyn. Bizdən sonra hamı bir-bir bardaş qurub oturdu. S.Rüstəm.

Pamukkale Azerbaycan Türkçesi - Türkiye Türkçesi (ADT versiyonu)

bardaş

bağdaş

Kırgızca – Türkiye Türkçesi Sözlüğü (Yudahin)

bardaş

= baardaş.


Son arananlar: